0
rm58-classic

RM58 CLASSIC

rm56-wood

RM56 WOOD

rm58-soft

RM58 SOFT

rm57

RM57

rm58-matte

RM58 MATTE

grid-55-prdct-nav

GRID55

ROZWIJAMY SIĘ DZIĘKI FUNDUSZOM EUROPEJSKIM!

Z radością informujemy, że VZÓR jest beneficjentem projektu pn. „MIĘDZYNARODOWA PROMOCJA MARKI “VZÓR” I KOLEKCJI FOTELI ROMAN MODZELEWSKI I CZESŁAW KNOTHE ORAZ ROZWÓJ EKSPORTU W FIRMIE VZÓR SP. Z O.O.” o numerze POIR.03.03.03-14-0065/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Celem projektu jest wypromowanie marki VZÓR i FOTELI z kolekcji ROMAN MODZELEWSKI I CZESŁAW KNOTHE na rynku międzynarodowym. Dzięki pozyskanym w ramach projektu środkom spółka zaprezentuje swoją kolekcję na targach IMM w Kolonii (2018 i 2019), Maison&Objet w Paryżu (2019) oraz INDEX Dubai (2019). Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną wyjazdowe i przyjazdowe misje gospodarcze.

W rezultacie realizacji projektu spółka pozyska nowych kontrahentów zagranicznych oraz istotnie zwiększy wartość eksportu.

Wartość projektu: 603 539 PLN, wartość współfinansowania publicznego: 447 328 PLN

Dziękujemy!

baner pl

WE ARE DEVELOPING THANKS TO THE EUROPEAN FUNDS!

We are happy to announce that VZÓR is the beneficiary of the project “INTERNATIONAL PROMOTION OF VZÓR AND OF THE COLLECTION OF ARMCHAIRS BY ROMAN MODZELEWSKI I CZESŁAW KNOTHE AS WELL AS THE DEVELOPMENT OF EXPORT IN THE COMPANY VZÓR SP. Z OO” with the number POIR.03.03.03-14-0065/17 co-financed by the European Union under the European Regional Development Fund, Smart Growth Program for 2014-2020, Sub-measure 3.3.3: Supporting SMEs in the promotion of product brands – Go to Brand, measure 3.3: Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises.

The aim of the project is to promote the VZÓR and its collection by ROMAN MODZELEWSKI AND CZESŁAW KNOTHE on the international market. Thanks to the funds obtained within the project, the company will present its collection at the IMM fair in Cologne (2018 and 2019), Maison&Objet in Paris (2019) and INDEX Dubai (2019). In addition, as part of the project, economic and business missions will be organized.

As a result of the project implementation, the company will acquire new foreign contractors and will significantly increase the value of exports.

Value of the project: PLN 603,539, public co-financing: PLN 447,328

Thank you!

baner eng